SYNONIMY SŁOWAznosić


odmiany: znosić, nieznoszeni, nieznoszenia, nieznoszeniach, nieznoszeniami, nieznoszenie, nieznoszeniem, nieznoszeniom, nieznoszeniu, nieznoszeń, nieznoszona, nieznoszoną, nieznoszone, nieznoszonego, nieznoszonej, nieznoszonemu, nieznoszony, nieznoszonych, nieznoszonym, nieznoszonymi, znosi, znosicie, znosili, znosiliby, znosilibyście, znosilibyśmy, znosiliście, znosiliśmy, znosił, znosiła, znosiłaby, znosiłabym, znosiłabyś, znosiłam, znosiłaś, znosiłby, znosiłbym, znosiłbyś, znosiłem, znosiłeś, znosiło, znosiłoby, znosiły, znosiłyby, znosiłybyście, znosiłybyśmy, znosiłyście, znosiłyśmy, znosimy, znosisz, znosiwszy, znoszą, znoszeni, znoszenia, znoszeniach, znoszeniami, znoszenie, znoszeniem, znoszeniom, znoszeniu, znoszeń, znoszę, znoszona, znoszoną, znoszone, znoszonego, znoszonej, znoszonemu, znoszono, znoszony, znoszonych, znoszonym, znoszonymi, znoś, znoście, znoścież, znośmy, znośmyż, znośże

01akceptowaćcierpiećprzymykać okotolerowaćwytrzymywaćznosić
02anulowaćlikwidowaćuchylaćunieważniaćznosić
03doświadczaćznosić
04kłaśćpołożyćznosić
05cofnąćodwołaćskasowaćskreślićuchylićunieważnićusunąćwycofaćwypowiedziećzaniechaćzlikwidowaćznieśćznosićzrezygnować
06cofaćkasowaćodwoływaćrezygnowaćskreślaćusuwaćwstrzymywaćwycofywaćznosić
07doznawaćpoznawaćprzechodzićprzeżywaćpróbowaćsprawdzaćweryfikowaćzaznawaćznosić
08burzyćdemolowaćdemontowaćdławićeliminowaćniszczyćniweczyćrozbieraćrozwalaćrujnowaćzdejmowaćznosić
09nieśćpodtrzymywaćprzynosićznosić
10nadrabiaćniwelowaćrównaćuzupełniaćwyrównywaćzapobiegaćznosićzrównywać
11bronićopieraćpodpieraćrodzićwspieraćznosić
12akumulowaćgromadzićgrupowaćkolekcjonowaćkompletowaćkumulowaćmagazynowaćprzechowywaćskupiaćzbieraćznosićłączyćściągać
13nie protestowaćznosić
14odbezpieczaćodblokowywaćotwieraćznosić
15obalaćpozbywać sięrelegowaćwykluczaćwypędzaćznosić
16dotrzymać krokuiść w szrankiiść w zawodymierzyć sięnie ustępowaćrównać sięznosić
17składaćznosić
18gromićznosić
19schodzićznosić
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz