SYNONIMY SŁOWAwskazywać


odmiany: wskazywać, niewskazująca, niewskazującą, niewskazujące, niewskazującego, niewskazującej, niewskazującemu, niewskazujący, niewskazujących, niewskazującym, niewskazującymi, niewskazywana, niewskazywaną, niewskazywane, niewskazywanego, niewskazywanej, niewskazywanemu, niewskazywani, niewskazywania, niewskazywaniach, niewskazywaniami, niewskazywanie, niewskazywaniem, niewskazywaniom, niewskazywaniu, niewskazywany, niewskazywanych, niewskazywanym, niewskazywanymi, niewskazywań, wskazuj, wskazują, wskazując, wskazująca, wskazującą, wskazujące, wskazującego, wskazującej, wskazującemu, wskazujący, wskazujących, wskazującym, wskazującymi, wskazujcie, wskazujcież, wskazuje, wskazujecie, wskazujemy, wskazujesz, wskazuję, wskazujmy, wskazujmyż, wskazujże, wskazywali, wskazywaliby, wskazywalibyście, wskazywalibyśmy, wskazywaliście, wskazywaliśmy, wskazywał, wskazywała, wskazywałaby, wskazywałabym, wskazywałabyś, wskazywałam, wskazywałaś, wskazywałby, wskazywałbym, wskazywałbyś, wskazywałem, wskazywałeś, wskazywało, wskazywałoby, wskazywały, wskazywałyby, wskazywałybyście, wskazywałybyśmy, wskazywałyście, wskazywałyśmy, wskazywana, wskazywaną, wskazywane, wskazywanego, wskazywanej, wskazywanemu, wskazywani, wskazywania, wskazywaniach, wskazywaniami, wskazywanie, wskazywaniem, wskazywaniom, wskazywaniu, wskazywano, wskazywany, wskazywanych, wskazywanym, wskazywanymi, wskazywań

01nazywaćwskazywaćzwać
02podkreślaćuwypuklaćwskazywać
03pokazywaćwskazywać
04akcentowaćeksponowaćkłaść naciskmanifestowaćuwydatniaćwskazywaćzaznaczaćzwracać uwagę
05denotowaćdesygnowaćodnosić sięoznaczaćwskazywaćwyznaczaćzakreślać
06formułowaćkonkretyzowaćprecyzowaćprzedstawiaćujmowaćustalaćuściślaćwskazywaćwymieniaćwypowiadaćwyrażać
07dowodzićdyrektorzyćkapitanowaćkierowaćkomenderowaćkontrolowaćliderowaćnadzorowaćpanowaćpociągać za sznurkiprzewodzićregulowaćrządzićstać na czelesterowaćszefowaćwskazywaćwładaćzarządzaćzawiadywać
08agitowaćbyć przewodnikiemdać impulsinspirowaćmotywowaćnakłaniaćnamawiaćorientowaćpopychaćprowadzićskłaniaćwskazywać
09nakierowywaćwskazywać
10charakteryzowaćdefiniowaćobliczaćokreślaćopisywaćstwierdzaćszacowaćuznawaćwskazywaćwymierzaćwyróżniaćwytyczaćzauważać
11być przejawembyć wyrazemimplikowaćobejmowaćsymbolizowaćwskazywaćzawierać w sobiezdradzaćznaczyćświadczyć
12dopowiadaćwskazywaćwyszczególniaćwyłaniać
13podsuwać myślproponowaćskłaniać kusugerowaćwskazywać
14doprowadzaćeskortowaćgnaćkonwojowaćpilotowaćprzeprowadzaćpędzićtowarzyszyćwskazywaćzmierzać
15być dowodemprzemawiaćwskazywać
16reprezentowaćwskazywać
17czynić aluzjedawać do zrozumieniakazać sądzićnaprowadzaćpoddawaćpodejrzewaćpodpowiadaćpodrzucaćpodsuwaćpostulowaćradzićsuponowaćwskazywać
18przejawiać sięsygnalizowaćwskazywać
19informowaćkomunikowaćwskazywać
20objawiaćwskazywaćznamionować
21dekonspirowaćdemaskowaćobnażaćodkrywaćodsłaniaćujawniaćupubliczniaćuzewnętrzniaćwskazywaćwykazywać
22wieśćwskazywać
23być wyrazicielemdawać wyrazpodawaćukazywaćwskazywać
24objaśniaćtłumaczyćwskazywaćwyjaśniać
25decydować siędokonywać selekcjipreferowaćprzebieraćprzeglądaćprzesiewaćselekcjonowaćsortowaćwskazywaćwybierać
26afiszowaćdemonstrowaćokazywaćprzejawiaćuwidaczniaćwskazywaćwyznawać
27odgradzaćodgraniczaćodróżniaćodseparowywaćrozróżniaćwskazywaćwydzielaćwyizolowywaćwyodrębniaćwyłuskiwać
28przeznaczaćprzydzielaćwskazywać
29oddzielaćskracaćwskazywać
30mienić siętytułowaćwskazywać
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz