SYNONIMY SŁOWAważny


odmiany: ważny, nieważna, nieważną, nieważne, nieważnego, nieważnej, nieważnemu, nieważni, nieważnie, nieważny, nieważnych, nieważnym, nieważnymi, ważna, ważną, ważne, ważnego, ważnej, ważnemu, ważni, ważnie, ważnych, ważnym, ważnymi

01aktualnybieżącyobowiązującyważny
02banalnybłahymało istotnymało oryginalnymało ważnymiałkinieważnyniewiążącyniezajmującynieznaczącynudnypobieżnypowierzchownyprzygodnyprzyziemnyzdawkowy
03istotnyrelewantnywart podkreśleniawart uwagiważkiważnyznaczący
04nieprzedawnionyniewygasływ mocyważny
05bagatelnyirrelewantnymarginalnynieistotnyogranyoklepanypobocznypomijalnypospolityprzeciętnyszablonowytuzinkowytypowywtórnywyświechtanyzwyczajnyzwykły
06dotychczasowydzisiejszyistniejącynaglącynatychmiastowyobecnyrzeczywistyteraźniejszyważny
07bliskidrogiintymnykochanyskoligaconyspokrewnionyspowinowaconyważny
08drobnyznikomy
09doniosłyepokowyfundamentalnykluczowyliczący sięnie do przecenienianiebagatelnypodstawowyprzełomowyważnywielkiej wagizasadniczyznamienny
10bliski sercucennydrogocennylubymiłyprzyjemnyukochanyulubionyumiłowanyważny
11całkowityciemnyciężkidogłębnydokumentnydotkliwygłębokiintensywnymocnynasyconyprawdziwysilnyważnyzupełnyżywy
12kapitalnypierwszorzędnyważny
13cielesnyczytelnydanyfizycznyjasnyjednoznacznykonkretnykorporalnymaterialnynamacalnynieabstrakcyjnyniedwuznacznyokreślonypraktycznyrzeczowysensownyustalonyważny
14brzemienny w następstwabrzemienny w skutkidecydującygłównykoronnykrytycznynadrzędnynewralgicznyostatecznyprzemożnyprzewodnirozstrzygającyważnywęzłowy
15bezbarwnyjednostajnymonotonnymęczącynamolnynieciekawynieinteresującyszaryupierdliwy
16odpowiedzialnypoważnyważnywysoki
17grubo ciosanypłytkizrobiony z grubsza
18bazowyelementarnykanonicznykardynalnykonstytutywnykonstytuującynaczelnynajprostszyniezbędnypierwotnypoczątkowyprozaicznyprymitywnyrudymentarnysolidnyważny
19alarmującydramatycznysporystrasznyważnywstrząsającyznaczny
20ewidentnyklarownyniebudzący wątpliwościniewątpliwynośnyoczywistyprzekonującyprzemawiającyprzystępnysugestywnyważnywymownywyrazistywyraźnyzrozumiały
21kulminacyjnyrewolucyjnyszczytowyważnyzwrotny
22aperiodycznyepizodycznynieregularnyokazjonalnyokolicznościowyprzelotnysezonowysporadyczny
23dekretowyorzekającystanowczyważny
24dotyczący sednamerytorycznyobiektywnysprawiedliwyważny
25dużyhorrendalnykolosalnylicznymonstrualnynielichyniemałyniezmierzonyogromnyokazałyolbrzymipokaźnyważnywielkiwydatny
26charakterystycznysymptomatycznyważny
27doniosły, głębokiistotny, znaczącyniebłahypierwszypriorytetowystrategicznyważnywybitnyżywotny
28chwackiczołowyważnywpływowywspaniałyzamożnyzwierzchni
29prawnie uznanyprawomocnyważny
30nieprzeterminowanyważny
31dumnynabzdyczonynadętypyszałkowatyważnyzarozumiały
32podniosływażny
33dostojnypotężnyważny
34ważnyzdecydowany
35gigantycznyhojnysutyważnywielgachny
36częściowyfragmentarycznyniekompletnyniepełnystrzępkowyszczątkowyurywkowyułamkowyśladowy
37darzony szacunkiempoważanyszanowanyuznanyważny
38brzemiennyważny
39pilnyważnyżyciowy
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz