SYNONIMY SŁOWAustalić


odmiany: ustalić, nieustaleni, nieustalenia, nieustaleniach, nieustaleniami, nieustalenie, nieustaleniem, nieustaleniom, nieustaleniu, nieustaleń, nieustalona, nieustaloną, nieustalone, nieustalonego, nieustalonej, nieustalonemu, nieustalony, nieustalonych, nieustalonym, nieustalonymi, ustal, ustalą, ustalcie, ustalcież, ustaleni, ustalenia, ustaleniach, ustaleniami, ustalenie, ustaleniem, ustaleniom, ustaleniu, ustaleń, ustalę, ustali, ustalicie, ustalili, ustaliliby, ustalilibyście, ustalilibyśmy, ustaliliście, ustaliliśmy, ustalił, ustaliła, ustaliłaby, ustaliłabym, ustaliłabyś, ustaliłam, ustaliłaś, ustaliłby, ustaliłbym, ustaliłbyś, ustaliłem, ustaliłeś, ustaliło, ustaliłoby, ustaliły, ustaliłyby, ustaliłybyście, ustaliłybyśmy, ustaliłyście, ustaliłyśmy, ustalimy, ustalisz, ustaliwszy, ustalmy, ustalmyż, ustalona, ustaloną, ustalone, ustalonego, ustalonej, ustalonemu, ustalono, ustalony, ustalonych, ustalonym, ustalonymi, ustalże

01dogadać siędojść do ładuporozumieć sięustalićuzgodnićwynegocjować
02określićskonstatowaćstwierdzićustalić
03ustalićusztywnić
04ustalićwyznaczyćzałatwić
05nazwaćobliczyćopisaćoszacowaćoznaczyćscharakteryzowaćsformułowaćskonkretyzowaćsprecyzowaćująćuregulowaćustalićuznaćuściślićwskazaćwychwycićwymienićwymierzyćwyróżnićwytyczyćzaobserwowaćzauważyćzdefiniować
06przesądzićumożliwićustalićwpłynąćzakwalifikowaćzdecydować
07desygnowaćustalićustanowićzakreślić
08przedstawićustalićwypowiedziećwyrazić
09ustalićwywnioskować
10dopowiedziećustalićwyszczególnićwyłonić
11odkryćpotwierdzićprzyuważyćupewnić sięustalićwykryć
12podjąć uchwałępostanowićuchwalićustalić
13podjąć decyzjęuradzićustalićzadecydować
14dopasowaćskoordynowaćustalić
15ocenićprzyjąćprzyznaćustalićuświadomić sobiezdać sobie sprawę
16podać do wiadomościujawnićustalić
17dostrzecuchwycićupamiętnićustalićutrwalićuwiecznićułowić wzrokiemwyłapaćwyłuskaćzapisaćzarejestrować
18przebraćprzegłosowaćprzesiaćustalićwybraćwyselekcjonowaćwytypowaćwyłowić
19odgraniczyćodgrodzićodróżnićodseparowaćrozróżnićustalićwydzielićwyizolowaćwyodrębnić
20ustalićwyciągnąć wniosekwydedukowaćwyprowadzić
21ukonstytuowaćustalićzarządzićzdeterminować
22dokonać pomiaruustalićzmierzyć
23ustalićułożyć
24określić sięustalić
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz