SYNONIMY SŁOWAtworzyć


odmiany: tworzyć, nietworząca, nietworzącą, nietworzące, nietworzącego, nietworzącej, nietworzącemu, nietworzący, nietworzących, nietworzącym, nietworzącymi, nietworzeni, nietworzenia, nietworzeniach, nietworzeniami, nietworzenie, nietworzeniem, nietworzeniom, nietworzeniu, nietworzeń, nietworzona, nietworzoną, nietworzone, nietworzonego, nietworzonej, nietworzonemu, nietworzony, nietworzonych, nietworzonym, nietworzonymi, tworzą, tworząc, tworząca, tworzącą, tworzące, tworzącego, tworzącej, tworzącemu, tworzący, tworzących, tworzącym, tworzącymi, tworzeni, tworzenia, tworzeniach, tworzeniami, tworzenie, tworzeniem, tworzeniom, tworzeniu, tworzeń, tworzę, tworzona, tworzoną, tworzone, tworzonego, tworzonej, tworzonemu, tworzono, tworzony, tworzonych, tworzonym, tworzonymi, tworzy, tworzycie, tworzyli, tworzyliby, tworzylibyście, tworzylibyśmy, tworzyliście, tworzyliśmy, tworzył, tworzyła, tworzyłaby, tworzyłabym, tworzyłabyś, tworzyłam, tworzyłaś, tworzyłby, tworzyłbym, tworzyłbyś, tworzyłem, tworzyłeś, tworzyło, tworzyłoby, tworzyły, tworzyłyby, tworzyłybyście, tworzyłybyśmy, tworzyłyście, tworzyłyśmy, tworzymy, tworzysz, twórz, twórzcie, twórzcież, twórzmy, twórzmyż, twórzże

01aranżowaćkonstytuowaćorganizowaćpowoływać do życiatworzyćurządzaćzakładaćzawiązywać
02komponowaćkonstruowaćkreowaćskładaćtworzyćukładać
03mianowaćpowołać do życiastanowićtworzyćustanawiaćustanowićwyznaczać
04płodzićtworzyć
05produkowaćprzygotowywaćsporządzaćtworzyćwyrabiać
06budowaćformowaćkształtowaćmodelowaćtworzyć
07denotowaćdesygnowaćodnosić siętworzyć
08derywowaćtworzyć
09być czynnymczynićdziałaćoperowaćpostępowaćpracowaćprocedowaćprzedsiębraćrobićtworzyćwykonywać
10powstawaćprzyrządzaćtworzyćustawiać
11częstowaćerygowaćfinansowaćfundowaćsponsorowaćstawiaćtworzyćwznosić
12aktywowaćgenerowaćtworzyćuzyskiwaćwytwarzaćwywoływaćwyzwalać
13konfekcjonowaćtworzyć
14projektowaćtworzyć
15graćpowoływaćstwarzaćtworzyćurzeczywistniać
16modyfikowaćnadawać kształtodlewaćtworzyćurabiaćwzorować
17nadawać rangęnaznaczyćpasowaćpowołaćstawiać jako kandydatatworzyćutworzyćwyznaczyćzlecić
18nadawać postaćodwzorowywaćprofilowaćtworzyćwzorować się
19planowaćprowadzićprzysposabiaćrealizowaćrozmieszczaćszykowaćtworzyć
20bazgraćgryzmolićkaligrafowaćmazaćnotowaćpisaćprotokołowaćskrobaćsmarowaćstenografowaćtworzyćwypisywaćzapisywać
21hodowaćtworzyć
22fabrykowaćprzetwarzaćtworzyć
23preparowaćprokurowaćtworzyć
24przeobrażaćsprawiaćsprzątaćtworzyć
25montowaćtworzyćłączyć
26byćegzystowaćistniećprzejawiać sięskładać siętrwaćtworzyć
27powodowaćrozstrzygaćtworzyć
28tworzyćuchwalaćustalać
29malowaćpopełniaćrzeźbićtworzyć
30mieć postaćprzybieraćtworzyćukładać się
31tworzyćukuwaćwymyślać
32koncypowaćobmyślaćopracowywaćtworzyć
33dokonywaćnabierać kształtówspełniaćstosować w praktycetworzyćwcielać w życiewdrażaćwprowadzać w życie
34otwieraćtworzyćwprowadzaćzarządzać
35lokalizowaćpowoływać do istnieniasytuowaćtworzyć
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz