SYNONIMY SŁOWAtwierdzić


odmiany: twierdzić, nietwierdząca, nietwierdzącą, nietwierdzące, nietwierdzącego, nietwierdzącej, nietwierdzącemu, nietwierdzący, nietwierdzących, nietwierdzącym, nietwierdzącymi, nietwierdzenia, nietwierdzeniach, nietwierdzeniami, nietwierdzenie, nietwierdzeniem, nietwierdzeniom, nietwierdzeniu, nietwierdzeń, twierdzą, twierdząc, twierdząca, twierdzącą, twierdzące, twierdzącego, twierdzącej, twierdzącemu, twierdzący, twierdzących, twierdzącym, twierdzącymi, twierdzenia, twierdzeniach, twierdzeniami, twierdzenie, twierdzeniem, twierdzeniom, twierdzeniu, twierdzeń, twierdzę, twierdzi, twierdzicie, twierdzili, twierdziliby, twierdzilibyście, twierdzilibyśmy, twierdziliście, twierdziliśmy, twierdził, twierdziła, twierdziłaby, twierdziłabym, twierdziłabyś, twierdziłam, twierdziłaś, twierdziłby, twierdziłbym, twierdziłbyś, twierdziłem, twierdziłeś, twierdziło, twierdziłoby, twierdziły, twierdziłyby, twierdziłybyście, twierdziłybyśmy, twierdziłyście, twierdziłyśmy, twierdzimy, twierdzisz, twierdzono, twierdź, twierdźcie, twierdźcież, twierdźmy, twierdźmyż, twierdźże

01akceptowaćaprobowaćdowieśćkonfirmowaćpochwalaćpotwierdzaćratyfikowaćtwierdzićupewniaćusankcjonowaćwykazaćzaręczaćzatwierdzać
02deklarowaćogłaszaćoświadczaćstwierdzaćtwierdzić
03dowodzićtwierdzićzapewniać
04mniemaćsądzićtwierdzićuważaćwychodzić z założenia
05obstawaćtrwaćtwierdzićupierać sięutrzymywać
06ręczyćtwierdzić
07podtrzymywaćtwierdzić
08powoływać siętwierdzić
09argumentowaćrezonowaćtwierdzićudowadniaćuzasadniaćwykazywać
10sankcjonowaćtwierdzić
11kwitowaćpodsumowywaćpuentowaćreasumowaćtwierdzić
12brać pod uwagędomniemywaćmiarkowaćmieć na myślimyślećprzypuszczaćrozpatrywaćrozważaćsuponowaćtwierdzićwierzyćzakładaćżywić przekonanie
13nalegaćprzestrzegaćtwierdzić
14ferowaćinformowaćkomunikowaćmówićorzekaćoznajmiaćpodawać do wiadomościpowiadamiaćprzyznawaćtwierdzićwypowiadaćwyznawaćzawiadamiaćzeznawaćzwiastować
15przyjmowaćprzyklaskiwaćtwierdzićuznawać za dobre
16dawać gwarancjęgwarantowaćnadawać sięodpowiadaćporęczaćtwierdzić
17reprezentować poglądstać na stanowiskutwierdzićwyrażać opinięwyrażać zdanie
18konstatowaćtwierdzićwnioskować
19twierdzić
20kląć sięprzekonywaćprzysięgaćtwierdzićzaklinać się
21dawać możliwośćtwierdzićumożliwiać
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz