SYNONIMY SŁOWAszerzyć


odmiany: szerzyć, nieszerząca, nieszerzącą, nieszerzące, nieszerzącego, nieszerzącej, nieszerzącemu, nieszerzący, nieszerzących, nieszerzącym, nieszerzącymi, nieszerzeni, nieszerzenia, nieszerzeniach, nieszerzeniami, nieszerzenie, nieszerzeniem, nieszerzeniom, nieszerzeniu, nieszerzeń, nieszerzona, nieszerzoną, nieszerzone, nieszerzonego, nieszerzonej, nieszerzonemu, nieszerzony, nieszerzonych, nieszerzonym, nieszerzonymi, szerz, szerzą, szerząc, szerząca, szerzącą, szerzące, szerzącego, szerzącej, szerzącemu, szerzący, szerzących, szerzącym, szerzącymi, szerzcie, szerzcież, szerzeni, szerzenia, szerzeniach, szerzeniami, szerzenie, szerzeniem, szerzeniom, szerzeniu, szerzeń, szerzę, szerzmy, szerzmyż, szerzona, szerzoną, szerzone, szerzonego, szerzonej, szerzonemu, szerzono, szerzony, szerzonych, szerzonym, szerzonymi, szerzy, szerzycie, szerzyli, szerzyliby, szerzylibyście, szerzylibyśmy, szerzyliście, szerzyliśmy, szerzył, szerzyła, szerzyłaby, szerzyłabym, szerzyłabyś, szerzyłam, szerzyłaś, szerzyłby, szerzyłbym, szerzyłbyś, szerzyłem, szerzyłeś, szerzyło, szerzyłoby, szerzyły, szerzyłyby, szerzyłybyście, szerzyłybyśmy, szerzyłyście, szerzyłyśmy, szerzymy, szerzysz, szerzże

01gardłowaćpopularyzowaćpropagowaćrobić szumrozpowszechniaćrozprzestrzeniaćsiaćszerzyćupowszechniać
02głosićrozgłaszaćrozpowiadaćrozsiewaćszerzyćtrąbić
03deklamowaćdomagać sięmonologowaćnagabywaćperorowaćpiaćprawićprosićrozprawiaćszermowaćszerzyćtokowaćwygłaszać mowę
04ogłaszaćpodkreślaćprzemawiaćszerzyćwygłaszać
05faworyzowaćhołubićpolecaćpromowaćrekomendowaćszerzyćwyróżniaćwystawiaćzachwalaćzalecać
06emitowaćnadawaćprzekazywaćrozkrzewiaćrozpowszechnianierozszerzaćszerzyćtransmitować
07cyrkulowaćdystrybuowaćkolportowaćkrążyćobejmowaćrozprowadzaćszerzyć
08mnożyćrozdzielaćrozkładaćrozrzucaćszerzyć
09poszerzaćrozciągaćrozwijaćszerzyć
10lansowaćszerzyćudostępniaćuprzystępniaćupubliczniać
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz