SYNONIMY SŁOWAstarać się


odmiany: starać, niestarająca, niestarającą, niestarające, niestarającego, niestarającej, niestarającemu, niestarający, niestarających, niestarającym, niestarającymi, niestarania, niestaraniach, niestaraniami, niestaranie, niestaraniem, niestaraniom, niestaraniu, niestarań, stara, staracie, staraj, starają, starając, starająca, starającą, starające, starającego, starającej, starającemu, starający, starających, starającym, starającymi, starajcie, starajcież, starajmy, starajmyż, starajże, starali, staraliby, staralibyście, staralibyśmy, staraliście, staraliśmy, starał, starała, starałaby, starałabym, starałabyś, starałam, starałaś, starałby, starałbym, starałbyś, starałem, starałeś, starało, starałoby, starały, starałyby, starałybyście, starałybyśmy, starałyście, starałyśmy, staram, staramy, starania, staraniach, staraniami, staranie, staraniem, staraniom, staraniu, starano, starań, starasz

01baczyćstarać sięuważaćzważaćzwracać uwagę
02dążyćgonićposzukiwaćrozglądać sięstarać sięszukaćuganiać sięwypatrywaćzabiegaćzmierzać
03starać sięusiłować
04dbaćdoglądaćhołubićinteresować sięstarać siętroszczyć się
05kłopotać sięmęczyć siępocić sięsilić sięstarać sięwysilać się
06pokusić siępróbowaćstarać się
07starać sięubiegać się
08bronićchronićczuwaćmieć wzglądobserwowaćopiekować sięosłaniaćpełnić strażpilnowaćstarać sięstrzecśledzić
09chorowaćpożądaćpragnąćstarać się
10celowaćiśćkroczyćmieć aspiracjeprzećstarać się
11odkrywaćodnajdywaćpolowaćstarać sięwynajdywaćwypytywaćwyszukiwaćznajdować
12emablowaćfaworyzowaćpolecaćpromowaćpropagowaćrekomendowaćstarać sięwyróżniaćwystawiaćwysuwaćzachwalaćzalecać
13biedzić sięstarać się
14chciećponawiaćpowtarzaćstarać się
15agitowaćpukaćstarać sięwalczyćwpraszać się
16borykać siępróbować sięstarać sięzmagać sięzwalczać trudności
17obwąchiwaćstarać sięwymyślaćwęszyć
18oczekiwaćstarać sięszukać wzrokiemwyglądaćwytężać wzrok
19dopytywać sięindagowaćprowadzić indagacjęrozpytywaćsondowaćstarać sięwyciągać wiadomościwywiadywaćzasypywać pytaniami
20fundowaćorganizowaćpozyskiwaćregulowaćsprawiaćstarać sięumieszczaćurządzaćustalaćuzyskiwaćwyznaczaćzaopatrywaćzałatwiać
21prowadzićstarać się
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz