SYNONIMY SŁOWArozwijać


odmiany: rozwijać, nierozwijająca, nierozwijającą, nierozwijające, nierozwijającego, nierozwijającej, nierozwijającemu, nierozwijający, nierozwijających, nierozwijającym, nierozwijającymi, nierozwijana, nierozwijaną, nierozwijane, nierozwijanego, nierozwijanej, nierozwijanemu, nierozwijani, nierozwijania, nierozwijaniach, nierozwijaniami, nierozwijanie, nierozwijaniem, nierozwijaniom, nierozwijaniu, nierozwijany, nierozwijanych, nierozwijanym, nierozwijanymi, nierozwijań, rozwija, rozwijacie, rozwijaj, rozwijają, rozwijając, rozwijająca, rozwijającą, rozwijające, rozwijającego, rozwijającej, rozwijającemu, rozwijający, rozwijających, rozwijającym, rozwijającymi, rozwijajcie, rozwijajcież, rozwijajmy, rozwijajmyż, rozwijajże, rozwijali, rozwijaliby, rozwijalibyście, rozwijalibyśmy, rozwijaliście, rozwijaliśmy, rozwijał, rozwijała, rozwijałaby, rozwijałabym, rozwijałabyś, rozwijałam, rozwijałaś, rozwijałby, rozwijałbym, rozwijałbyś, rozwijałem, rozwijałeś, rozwijało, rozwijałoby, rozwijały, rozwijałyby, rozwijałybyście, rozwijałybyśmy, rozwijałyście, rozwijałyśmy, rozwijam, rozwijamy, rozwijana, rozwijaną, rozwijane, rozwijanego, rozwijanej, rozwijanemu, rozwijani, rozwijania, rozwijaniach, rozwijaniami, rozwijanie, rozwijaniem, rozwijaniom, rozwijaniu, rozwijano, rozwijany, rozwijanych, rozwijanym, rozwijanymi, rozwijań, rozwijasz

01ewoluowaćkształtowaćmodyfikowaćpolepszaćpoprawiaćrozwijać
02nabawić sięrozwijaćwywoływać
03obnażaćodsłaniaćodwijaćrozwijaćzdejmować zasłonę
04rozpakowywaćrozwijać
05otwieraćrozwijać
06rozkładaćrozpakowaćrozwijaćrozwinąć
07rozkręcaćrozwijać
08dodawaćdokonywać ekspansjidokładaćdopisywaćdołączaćpowiększaćprzyczyniaćprzydawaćprzysparzaćrozprzestrzeniaćrozszerzaćrozwijaćuzupełniaćwnosićzwiększać
09akcentowaćintensyfikowaćkłaść nacisknatężaćpodnosićpogłębiaćrozwijaćuwydatniaćwyróżniaćwzmacniaćwzmagaćzaznaczać
10ciągnąćiść w śladkontynuowaćnie ustawaćpodążaćposuwać sięprowadzić dalejrozwijaćtoczyć siętrwać
11adiustowaćdopasowywaćdostosowywaćdostrajaćkorygowaćmajstrowaćnanosić poprawkinastawiaćprzekształcaćprzystosowywaćregulowaćrobić korektęrozwijaćzmieniać
12odkrywaćrozwijaćściągać
13dynamizowaćeskalowaćinspirowaćnasilaćożywiaćpobudzaćpodgrzewaćpodniecaćpodsycaćpodwajaćpodwyższaćpomnażaćposzerzaćpotrajaćpotęgowaćprzyspieszaćrozbudowywaćrozbudzaćrozdmuchiwaćrozniecaćrozpalaćrozpętywaćrozwijaćspiętrzaćstymulowaćuaktywniaćumacniaćuskrzydlaćwzbudzaćwzniecaćzaogniaćzaostrzaćzwielokrotniać
14napinaćprzedłużaćrozciągaćrozpościeraćrozwijać
15dekomponowaćdemontowaćrozbieraćrozdysponowywaćrozdzielaćrozlokowywaćrozmieszczaćrozmontowywaćrozpuszczaćrozrzucaćrozsiewaćrozstawiaćrozwijaćrozwiązać sięrozwiązywaćrozłączaćustawiać
16roztaczaćrozwijać
17rozgłaszaćrozpowiadaćrozprowadzaćrozwijaćszerzyć
18odkręcaćodwiązywaćrozpieczętowywaćrozpinaćrozplątywaćrozsupływaćrozsznurowywaćrozwijaćwypakowywaćzdejmować
19kłaśćnaciągaćodginaćprzeciągaćrozkurczaćrozprostowywaćrozsuwaćrozwijaćrozścielaćstawiaćsłaćuruchamiaćustawićwyciągaćwygładzaćwykładaćwyprostowywaćwyrównywaćwytaczaćwywieszaćzakładaćzawieszać
20dbaćdopracowywaćlansowaćmodernizowaćnadawać rozmachorganizowaćpopularyzowaćprosperowaćprzyśpieszaćrozwijaćtroszczyć sięudoskonalaćulepszaćumiędzynarodawiaćunowocześniaćusprawniaćzdwajaćśrubować
21omawiaćpodejmowaćprecyzowaćprzedstawiaćrozwijaćsnućuszczegóławiaćzaznajamiać
22kwitnąćrozmnażać sięrozwijaćwykształcaćwypuszczać
23aktywowaćbudzićbyć powodembyć przyczynągenerowaćnieśćpociągaćpowodowaćprowadzićprzyczyniać sięprzynosićrodzićrozwijaćsprawiaćwyzwalać
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz