SYNONIMY SŁOWAprzerwać


odmiany: przerwać, nieprzerwana, nieprzerwaną, nieprzerwane, nieprzerwanego, nieprzerwanej, nieprzerwanemu, nieprzerwani, nieprzerwania, nieprzerwaniach, nieprzerwaniami, nieprzerwanie, nieprzerwaniem, nieprzerwaniom, nieprzerwaniu, nieprzerwany, nieprzerwanych, nieprzerwanym, nieprzerwanymi, nieprzerwań, przerwali, przerwaliby, przerwalibyście, przerwalibyśmy, przerwaliście, przerwaliśmy, przerwał, przerwała, przerwałaby, przerwałabym, przerwałabyś, przerwałam, przerwałaś, przerwałby, przerwałbym, przerwałbyś, przerwałem, przerwałeś, przerwało, przerwałoby, przerwały, przerwałyby, przerwałybyście, przerwałybyśmy, przerwałyście, przerwałyśmy, przerwana, przerwaną, przerwane, przerwanego, przerwanej, przerwanemu, przerwani, przerwania, przerwaniach, przerwaniami, przerwanie, przerwaniem, przerwaniom, przerwaniu, przerwano, przerwany, przerwanych, przerwanym, przerwanymi, przerwań, przerwawszy, przerwą, przerwę, przerwie, przerwiecie, przerwiemy, przerwiesz, przerwij, przerwijcie, przerwijcież, przerwijmy, przerwijmyż, przerwijże

01odrzucićprzerwaćzaprzestaćzarzucić
02poniechaćprzerwać
03powstrzymaćprzerwaćwstrzymaćzabronićzakazać
04przechwycićprzejąćprzerwaćzagrodzić
05przerwaćskończyć
06opuścićprzerwaćutracićwyzbyć sięzagubićzatracićzostawić
07odradzićodwrócićpokrzyżowaćpołożyć krespołożyć tamęprzerwaćprzystopowaćudaremnićumorzyćuniemożliwićzablokowaćzakończyćzapobieczaradzićzastopowaćzatamowaćzatkaćzatrzymaćzawiesićzażegnaćzmniejszyćzłagodzić
08naruszyćpodrzećprzepołowićprzerwaćrozerwaćzniszczyć
09przerwaćprzestaćprzeszkodzićrozbićzłamać
10przerwaćustaćzaniechać
11dokonać podziałuobrócić w niweczobrócić w perzynęodnieść zwycięstwopobićpokonaćporóżnićprzemócprzerwaćrozdzielićrozgromićrozproszyćroztrzaskaćstrzaskaćstłuczbićzdewastowaćzdruzgotaćzetrzeć w prochzmiażdżyćznieśćzniweczyćzrównać z ziemiązwyciężyć
12porwaćprzedrzećprzerwaćrozedrzećrozpruć
13przerwaćrozpryskaćrozrzucićrozsypaćrozwiać
14przerwaćrozkojarzyćzbić z tropuzdekoncentrować
15doprowadzić do końcaprzerwaćukończyć
16odpuścićprzerwać
17nabruździćograniczyćpogmatwaćpowiłkaćprzerwaćskomplikowaćskrępowaćutrudnićzagmatwaćzahamowaćzakłócićzamotaćzaszachowaćzawadzićzawikłać
18przerwaćzdławić
19przerwaćustanowić zakazwyjąć spod prawa
20ogrodzićprzerwaćzatarasować
21objąć zakazemprzerwać
22odstąpićporzucićprzerwaćzrezygnować
23oderwać siępozbyć sięprzerwaćstracićuczynić zarzutwytknąć
24przekreślićprzerwaćsparaliżowaćunieruchomić
25odroczyćprzerwać
26anihilowaćeksterminowaćpopsućposkromićprzerwaćprzełamaćrozebraćrozwalićskasowaćspacyfikowaćspustoszyćstłumićukrócićunicestwićusunąćuszkodzićwyeliminowaćwykorzenićwytępićzaprzepaścićzburzyćzdemolowaćzdemontowaćzepsućzgasićzgnieśćzgruchotaćzlikwidowaćzmarnowaćzrujnowaćzwalićścisnąć
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz