SYNONIMY SŁOWAprowadzić


odmiany: prowadzić, nieprowadząca, nieprowadzącą, nieprowadzące, nieprowadzącego, nieprowadzącej, nieprowadzącemu, nieprowadzący, nieprowadzących, nieprowadzącym, nieprowadzącymi, nieprowadzeni, nieprowadzenia, nieprowadzeniach, nieprowadzeniami, nieprowadzenie, nieprowadzeniem, nieprowadzeniom, nieprowadzeniu, nieprowadzeń, nieprowadzona, nieprowadzoną, nieprowadzone, nieprowadzonego, nieprowadzonej, nieprowadzonemu, nieprowadzony, nieprowadzonych, nieprowadzonym, nieprowadzonymi, prowadzą, prowadząc, prowadząca, prowadzącą, prowadzące, prowadzącego, prowadzącej, prowadzącemu, prowadzący, prowadzących, prowadzącym, prowadzącymi, prowadzeni, prowadzenia, prowadzeniach, prowadzeniami, prowadzenie, prowadzeniem, prowadzeniom, prowadzeniu, prowadzeń, prowadzę, prowadzi, prowadzicie, prowadzili, prowadziliby, prowadzilibyście, prowadzilibyśmy, prowadziliście, prowadziliśmy, prowadził, prowadziła, prowadziłaby, prowadziłabym, prowadziłabyś, prowadziłam, prowadziłaś, prowadziłby, prowadziłbym, prowadziłbyś, prowadziłem, prowadziłeś, prowadziło, prowadziłoby, prowadziły, prowadziłyby, prowadziłybyście, prowadziłybyśmy, prowadziłyście, prowadziłyśmy, prowadzimy, prowadzisz, prowadzona, prowadzoną, prowadzone, prowadzonego, prowadzonej, prowadzonemu, prowadzono, prowadzony, prowadzonych, prowadzonym, prowadzonymi, prowadź, prowadźcie, prowadźcież, prowadźmy, prowadźmyż, prowadźże

01biecciągnąć sięprowadzićprzemykaćwić się
02jechaćkierować samochodemprowadzić
03kierowaćprowadzićwieść
04mieć przewagęprowadzićprzeważyć
05oprowadzaćprowadzić
06prowadzićprzewodzić
07prowadzićstać na czele
08doprowadzaćprowadzić
09prowadzićprzyczyniać sięwpędzaćwywierać wpływ
10być komendantemdowodzićkomenderowaćnadzorowaćprowadzićrozkazywaćrządzić
11być języczkiem u wagidyrektorzyćgrać główną rolęgrać pierwsze skrzypcekapitanowaćliderowaćpociągać za sznurkiprowadzićrozdawać kartyszefowaćwodzić prymwładaćzarządzaćzawiadywać
12prowadzićwieźć
13agitowaćbyć przewodnikiemdać impulsinspirowaćmotywowaćnakłaniaćnamawiaćorientowaćpopychaćprowadzićskłaniaćsterowaćwskazywać
14odprowadzaćprowadzićtowarzyszyć
15aranżowaćkonstytuowaćkreowaćorganizowaćplanowaćpowoływać do życiaprowadzićprzygotowywaćprzysposabiaćrealizowaćrozmieszczaćszykowaćtworzyćurządzaćzakładaćzawiązywać
16prowadzićpędzić
17być powodembyć przyczynąkauzowaćpobudzaćpociągać za sobąpowodowaćprowadzićrodzićsprawiaćwywoływać
18eskortowaćgnaćkonwojowaćpilotowaćprowadzićprzeprowadzaćzmierzać
19powozićprowadzić
20prowadzićsprawować nadzór
21być na czelebyć pierwszymdominowaćprowadzićprzodowaćwygrywaćzwyciężać
22iśćprowadzićprzebiegać
23prowadzićskutkować
24kontynuowaćprowadzićtrudzić sięwykonywaćzajmować się
25być wzoremprowadzićświecić przykładem
26ciągnąćdeklamowaćgadaćgardłowaćględzićkłapać dziobemmarudzićmendzićmiędlićmleć ozoremmonologowaćmówićnudzićomawiaćopowiadaćpaplaćperorowaćpleśćpowiadaćprawićprowadzićprzynudzaćrecytowaćrozgadywać sięrozprawiaćsmęcićtokowaćtrajkotaćtrajlowaćtraktowaćtrućwygłaszać mowęwypowiadać sięwyrażać się
27piąć sięprowadzićrozgałęziać się
28aktywowaćbudzićgenerowaćnieśćpociągaćprowadzićprzynosićrozwijaćwyzwalaćwzbudzać
29instalowaćkłaśćmontowaćprowadzićwkładaćwmontowywać
30administrowaćgospodarowaćprowadzić
31dążyćprowadzićstarać sięzabiegać
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz