SYNONIMY SŁOWApowstrzymać


odmiany: powstrzymać, niepowstrzymana, niepowstrzymaną, niepowstrzymane, niepowstrzymanego, niepowstrzymanej, niepowstrzymanemu, niepowstrzymani, niepowstrzymania, niepowstrzymaniach, niepowstrzymaniami, niepowstrzymanie, niepowstrzymaniem, niepowstrzymaniom, niepowstrzymaniu, niepowstrzymany, niepowstrzymanych, niepowstrzymanym, niepowstrzymanymi, niepowstrzymań, powstrzyma, powstrzymacie, powstrzymaj, powstrzymają, powstrzymajcie, powstrzymajcież, powstrzymajmy, powstrzymajmyż, powstrzymajże, powstrzymali, powstrzymaliby, powstrzymalibyście, powstrzymalibyśmy, powstrzymaliście, powstrzymaliśmy, powstrzymał, powstrzymała, powstrzymałaby, powstrzymałabym, powstrzymałabyś, powstrzymałam, powstrzymałaś, powstrzymałby, powstrzymałbym, powstrzymałbyś, powstrzymałem, powstrzymałeś, powstrzymało, powstrzymałoby, powstrzymały, powstrzymałyby, powstrzymałybyście, powstrzymałybyśmy, powstrzymałyście, powstrzymałyśmy, powstrzymam, powstrzymamy, powstrzymana, powstrzymaną, powstrzymane, powstrzymanego, powstrzymanej, powstrzymanemu, powstrzymani, powstrzymania, powstrzymaniach, powstrzymaniami, powstrzymanie, powstrzymaniem, powstrzymaniom, powstrzymaniu, powstrzymano, powstrzymany, powstrzymanych, powstrzymanym, powstrzymanymi, powstrzymań, powstrzymasz, powstrzymawszy

01odradzićpowstrzymaćudaremniaćuniemożliwićzapobiec
02pokrzyżowaćpowstrzymaćpołożyć krespołożyć tamęprzekreślićzakończyćzatrzymać
03powstrzymaćprzerwaćwstrzymaćzabronićzakazać
04powstrzymaćprzerywać
05powstrzymaćprzystopowaćzablokowaćzagrodzićzastopowaćzatamowaćzatkać
06powstrzymaćujarzmićumorzyćzmniejszyćzłagodzić
07oddalićodwrócićpowstrzymaćuprzedzićzaradzićzażegnać
08odwieśćpowstrzymaćudaremnićwybić z głowywyperswadowaćzniechęcić
09nawrócićpowstrzymaćprzestawićskierowaćzmienić kierunek
10obniżyćograniczyćokroićpowstrzymaćprzykręcić kurekukrócićuregulowaćwyselekcjonowaćzniżyćzredukować
11powstrzymaćsparaliżowaćunieruchomićzdenerwować
12powstrzymaćzawiesić
13powstrzymaćzniweczyć
14bruździćbyć przeszkodąhamowaćkolidowaćkrępowaćniszczyćodraczaćpowstrzymaćpowstrzymywaćprzeszkadzaćrozbijaćrozczłonkowywaćrozdzielaćrozrywaćstanowić przeszkodęutrudniaćwadzićwstrzymywaćzakłócaćzatrzymywaćzawadzaćzawieszać
15obłaskawićokiełznaćokrzesaćopanowaćosłabićpodbićpodporządkowaćpowstrzymaćprzebłagaćprzemócprzytłumićrozbroićudobruchaćutrzymać w ryzachułagodzićwziąć górę
16odwołaćpowstrzymaćskasować
17powstrzymaćprzeszkodzićspowolnićstorpedowaćwytłumićzahamować
18ostrzecpowstrzymaćprzestrzecudzielić przestrogizaalarmowaćzałagodzićzrazićźle nastawić
19nabruździćpogmatwaćpowiłkaćpowstrzymaćskomplikowaćskrępowaćutrudnićzagmatwaćzakłócićzamotaćzaszachowaćzawadzićzawikłać
20powstrzymaćzdławić
21powstrzymaćprzegrodzićunieszkodliwićzastawićzasłonićzatarasować
22powstrzymaćustanowić zakazwyjąć spod prawa
23ogrodzićpowstrzymaćprzechwycićprzejąć
24objąć zakazempowstrzymać
25doprowadzić do końcaoderwać siępowstrzymaćpozbyć sięprzeprowadzićprzestaćsfinalizowaćukończyćuwieńczyćzarzucićzrealizować
26powstrzymaćzamrozić
27dać radęnaprawićpodołaćporadzić sobiepotrafićpowstrzymaćprzywrócićsprostaćugraćuporać sięutargowaćwskóraćwydołaćwyrównaćzdziałaćzniwelowaćzwojować
28odroczyćpowstrzymać
29powstrzymaćstłumićugasić
30powstrzymaćzmiękczyć
31powstrzymaćuszczuplićzminimalizować
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz