SYNONIMY SŁOWApotwierdzać


odmiany: potwierdzać, niepotwierdzająca, niepotwierdzającą, niepotwierdzające, niepotwierdzającego, niepotwierdzającej, niepotwierdzającemu, niepotwierdzający, niepotwierdzających, niepotwierdzającym, niepotwierdzającymi, niepotwierdzana, niepotwierdzaną, niepotwierdzane, niepotwierdzanego, niepotwierdzanej, niepotwierdzanemu, niepotwierdzani, niepotwierdzania, niepotwierdzaniach, niepotwierdzaniami, niepotwierdzanie, niepotwierdzaniem, niepotwierdzaniom, niepotwierdzaniu, niepotwierdzany, niepotwierdzanych, niepotwierdzanym, niepotwierdzanymi, niepotwierdzań, potwierdza, potwierdzacie, potwierdzaj, potwierdzają, potwierdzając, potwierdzająca, potwierdzającą, potwierdzające, potwierdzającego, potwierdzającej, potwierdzającemu, potwierdzający, potwierdzających, potwierdzającym, potwierdzającymi, potwierdzajcie, potwierdzajcież, potwierdzajmy, potwierdzajmyż, potwierdzajże, potwierdzali, potwierdzaliby, potwierdzalibyście, potwierdzalibyśmy, potwierdzaliście, potwierdzaliśmy, potwierdzał, potwierdzała, potwierdzałaby, potwierdzałabym, potwierdzałabyś, potwierdzałam, potwierdzałaś, potwierdzałby, potwierdzałbym, potwierdzałbyś, potwierdzałem, potwierdzałeś, potwierdzało, potwierdzałoby, potwierdzały, potwierdzałyby, potwierdzałybyście, potwierdzałybyśmy, potwierdzałyście, potwierdzałyśmy, potwierdzam, potwierdzamy, potwierdzana, potwierdzaną, potwierdzane, potwierdzanego, potwierdzanej, potwierdzanemu, potwierdzani, potwierdzania, potwierdzaniach, potwierdzaniami, potwierdzanie, potwierdzaniem, potwierdzaniom, potwierdzaniu, potwierdzano, potwierdzany, potwierdzanych, potwierdzanym, potwierdzanymi, potwierdzań, potwierdzasz

01akceptowaćaprobowaćdowieśćkonfirmowaćpochwalaćpotwierdzaćratyfikowaćtwierdzićupewniaćusankcjonowaćwykazaćzaręczaćzatwierdzać
02akredytowaćpotwierdzaćuwierzytelniać
03doświadczaćpotwierdzaćpróbowaćsprawdzaćtestowaćweryfikować
04legalizowaćpotwierdzać
05oświadczaćpotwierdzaćręczyć
06potwierdzaćprzyznaćuznać
07być tego samego zdaniagodzić siępisać siępotwierdzaćpozwalaćprzychylać sięprzyjmowaćprzyklaskiwaćprzystawaćsankcjonowaćtolerowaćudzielać zgodywyrażać zgodęzgadzać się
08potwierdzaćuwierzytelnić
09opowiadać siępopieraćpotwierdzaćuznawać
10certyfikowaćkwitowaćporęczaćpotwierdzaćpoświadczaćstwierdzaćzaświadczać
11dowodzićpotwierdzaćzapewniać
12parafowaćpotwierdzaćpotwierdzać odbiór
13potwierdzaćuprawomocniać
14deklarowaćferowaćinformowaćkomunikowaćmówićogłaszaćorzekaćoznajmiaćpodawać do wiadomościpotwierdzaćpowiadamiaćprzyznawaćwypowiadaćwyznawaćzawiadamiaćzeznawaćzwiastować
15potwierdzaćutrzymywaćuznawać za dobrewykazywać
16dawać gwarancjęgwarantowaćpotwierdzać
17badaćkontrolowaćpotwierdzaćrobić próbęrozpoznawaćwypróbowywać
18potwierdzaćuświadamiać sobie
19podpisaćpotwierdzaćzatwierdzić
20nadawać sięodpowiadaćpotwierdzać
21dowiadywać siępotwierdzaćpytać
22obserwowaćodkrywaćpotwierdzaćupewniać sięustalaćwykrywaćzauważać
23analizowaćdochodzićegzaminowaćeksperymentowaćpotwierdzaćprzeglądaćsondować
24potwierdzaćsądzićupierać się
25autoryzowaćpotwierdzaćpoświadczać autorstwo
26kląć siępotwierdzaćprzekonywaćprzysięgaćzaklinać się
27dawać możliwośćpotwierdzaćumożliwiać
28dawać czemuś świadectwoopiniowaćpotwierdzaćwyrażać zdaniezajmować stanowiskoświadczyć
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz