SYNONIMY SŁOWAporządkować


odmiany: porządkować, nieporządkowana, nieporządkowaną, nieporządkowane, nieporządkowanego, nieporządkowanej, nieporządkowanemu, nieporządkowani, nieporządkowania, nieporządkowaniach, nieporządkowaniami, nieporządkowanie, nieporządkowaniem, nieporządkowaniom, nieporządkowaniu, nieporządkowany, nieporządkowanych, nieporządkowanym, nieporządkowanymi, nieporządkowań, nieporządkująca, nieporządkującą, nieporządkujące, nieporządkującego, nieporządkującej, nieporządkującemu, nieporządkujący, nieporządkujących, nieporządkującym, nieporządkującymi, porządkowali, porządkowaliby, porządkowalibyście, porządkowalibyśmy, porządkowaliście, porządkowaliśmy, porządkował, porządkowała, porządkowałaby, porządkowałabym, porządkowałabyś, porządkowałam, porządkowałaś, porządkowałby, porządkowałbym, porządkowałbyś, porządkowałem, porządkowałeś, porządkowało, porządkowałoby, porządkowały, porządkowałyby, porządkowałybyście, porządkowałybyśmy, porządkowałyście, porządkowałyśmy, porządkowana, porządkowaną, porządkowane, porządkowanego, porządkowanej, porządkowanemu, porządkowani, porządkowania, porządkowaniach, porządkowaniami, porządkowanie, porządkowaniem, porządkowaniom, porządkowaniu, porządkowano, porządkowany, porządkowanych, porządkowanym, porządkowanymi, porządkowań, porządkuj, porządkują, porządkując, porządkująca, porządkującą, porządkujące, porządkującego, porządkującej, porządkującemu, porządkujący, porządkujących, porządkującym, porządkującymi, porządkujcie, porządkujcież, porządkuje, porządkujecie, porządkujemy, porządkujesz, porządkuję, porządkujmy, porządkujmyż, porządkujże

01chędożyćczyścićdoprowadzać do porządkuporządkowaćrobić porządeksprzątać
02formować szeregporządkowaćszeregowaćustawiać szereg
03kategoryzowaćporządkować
04ogarniaćporządkowaćuprzątaćzamiatać
05porządkowaćsegregowaćsortować
06dzielićgrupowaćporządkowaćrozdzielaćzbieraćłączyć
07kwalifikowaćporządkowaćzaliczać
08klasyfikowaćporządkowaćregulowaćukładaćwyrównywać
09dementowaćpoprawiaćporządkowaćprostowaćprotestowaćwyjaśniaćwyprowadzać
10kierowaćkontrolowaćkorygowaćlimitowaćmodyfikowaćnormowaćograniczaćporządkowaćprzystosowywaćsterować
11porządkowaćprzeglądaćwybierać
12porządkowaćsprawiaćspychaćusuwać
13formowaćporządkowaćustawiać
14porządkowaćrozmieszczaćumieszczaćurządzać
15czerpaćpochodzićporządkowaćwywodzić
16chowaćporządkowaćzdejmować
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz