SYNONIMY SŁOWAoznaczać


odmiany: oznaczać, nieoznaczająca, nieoznaczającą, nieoznaczające, nieoznaczającego, nieoznaczającej, nieoznaczającemu, nieoznaczający, nieoznaczających, nieoznaczającym, nieoznaczającymi, nieoznaczana, nieoznaczaną, nieoznaczane, nieoznaczanego, nieoznaczanej, nieoznaczanemu, nieoznaczani, nieoznaczania, nieoznaczaniach, nieoznaczaniami, nieoznaczanie, nieoznaczaniem, nieoznaczaniom, nieoznaczaniu, nieoznaczany, nieoznaczanych, nieoznaczanym, nieoznaczanymi, nieoznaczań, oznacza, oznaczacie, oznaczaj, oznaczają, oznaczając, oznaczająca, oznaczającą, oznaczające, oznaczającego, oznaczającej, oznaczającemu, oznaczający, oznaczających, oznaczającym, oznaczającymi, oznaczajcie, oznaczajcież, oznaczajmy, oznaczajmyż, oznaczajże, oznaczali, oznaczaliby, oznaczalibyście, oznaczalibyśmy, oznaczaliście, oznaczaliśmy, oznaczał, oznaczała, oznaczałaby, oznaczałabym, oznaczałabyś, oznaczałam, oznaczałaś, oznaczałby, oznaczałbym, oznaczałbyś, oznaczałem, oznaczałeś, oznaczało, oznaczałoby, oznaczały, oznaczałyby, oznaczałybyście, oznaczałybyśmy, oznaczałyście, oznaczałyśmy, oznaczam, oznaczamy, oznaczana, oznaczaną, oznaczane, oznaczanego, oznaczanej, oznaczanemu, oznaczani, oznaczania, oznaczaniach, oznaczaniami, oznaczanie, oznaczaniem, oznaczaniom, oznaczaniu, oznaczano, oznaczany, oznaczanych, oznaczanym, oznaczanymi, oznaczań, oznaczasz

01być wyrazemoznaczaćzdradzaćznamionowaćświadczyć
02implikowaćmieścićoznaczaćzawierać w sobiezawierać znaczenie
03konotowaćoznaczaćsymbolizować
04mieć znaczenieoznaczaćznaczyć
05mienićmienić sięnazywaćnazywać sięoznaczaćzwać
06cechowaćobrączkowaćopatrywać sygnaturąoznaczaćsygnować
07denotowaćdesygnowaćodnosić sięoznaczaćwskazywaćwyznaczaćzakreślać
08być konsekwencjąmieścić w sobieoznaczaćpociągać za sobąpowodowaćwywoływaćzawierać
09mieć zaoznaczaćpoczytywaćprzedstawiaćstawiaćuważać
10charakteryzowaćdefiniowaćformułowaćkonkretyzowaćobliczaćokreślaćopisywaćoznaczaćprecyzowaćregulowaćstwierdzaćszacowaćujmowaćustalaćuznawaćuściślaćwymieniaćwymierzaćwyróżniaćwytyczaćzauważać
11oznaczaćoznakowywaćpieczętowaćstemplowaćzaznaczaćznakować
12oznaczaćustanawiać
13być przejawemobejmowaćoznaczaćwyrażaćzwracać uwagę
14oznaczaćwytłaczać
15dawać w wynikuoznaczaćrównać się
16oznaczaćpodbijać
17dowodzićobjawiaćoznaczaćpokazywaćprzejawiać sięsygnalizować
18akcentowaćbyć wyrazicielemdawać wyrazeksponowaćoznaczaćpodawaćpodkreślaćpodsuwać myślsugerowaćukazywaćuwypuklać
19oznaczaćwyciskać
20oddzielaćoznaczaćskracaćwydzielać
21nalepiaćnaznaczaćoznaczać
22demonstrowaćmanifestowaćobnażaćodsłaniaćokazywaćoznaczaćujawniaćuwidoczniaćuzewnętrzniać
23oznaczaćtytułować
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz