SYNONIMY SŁOWAowszem01ale wręczleczlecz wciążna odwrótna to samonic bardziej błędnegoowszemprzeciwnietylkowprost przeciwniewręcz przeciwnie
02a nawetbaco więcejnawet lepiejowszempowiem więcejwięcej jeszcze
03anofaktycznieistotnienaprawdęnie inaczejnono takowszemrzeczywiścietakw gruncie rzeczyw istociew rzeczy samejw samej rzeczywłaściwieściśle mówiąc
04co prawdaowszemwprawdzie
05jak najbardziejnaturalnieoczywiścieowszemrzecz jasnazaiste
06otóż toowszemracjawłaśnie
07a jakżeależ takno baowszem
08a jakbez dwóch zdańjak nie, jak takjasnejeszcze jakno a jakno chybano pewnieno przecieżno właśnieowszemsię wie
09ajuścico ja mówięi owszemjużcimało tegonadtonie dość na tymowszemtak właśnie
10dokładnieowszemsłusznieto prawda
11ahamhmowszem
12do tegona dobitkęna dodatekna domiar tegoopróczoprócz tegoowszemponadtoprócz tegow dodatku
13ano takowszem
14ma się rozumiećowszem
15de factoowszempo prawdzietak naprawdę
16doprawdyowszemzaprawdę
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz