SYNONIMY SŁOWAofiarować


odmiany: ofiarować, nieofiarowana, nieofiarowaną, nieofiarowane, nieofiarowanego, nieofiarowanej, nieofiarowanemu, nieofiarowani, nieofiarowania, nieofiarowaniach, nieofiarowaniami, nieofiarowanie, nieofiarowaniem, nieofiarowaniom, nieofiarowaniu, nieofiarowany, nieofiarowanych, nieofiarowanym, nieofiarowanymi, nieofiarowań, nieofiarująca, nieofiarującą, nieofiarujące, nieofiarującego, nieofiarującej, nieofiarującemu, nieofiarujący, nieofiarujących, nieofiarującym, nieofiarującymi, ofiarowali, ofiarowaliby, ofiarowalibyście, ofiarowalibyśmy, ofiarowaliście, ofiarowaliśmy, ofiarował, ofiarowała, ofiarowałaby, ofiarowałabym, ofiarowałabyś, ofiarowałam, ofiarowałaś, ofiarowałby, ofiarowałbym, ofiarowałbyś, ofiarowałem, ofiarowałeś, ofiarowało, ofiarowałoby, ofiarowały, ofiarowałyby, ofiarowałybyście, ofiarowałybyśmy, ofiarowałyście, ofiarowałyśmy, ofiarowana, ofiarowaną, ofiarowane, ofiarowanego, ofiarowanej, ofiarowanemu, ofiarowani, ofiarowania, ofiarowaniach, ofiarowaniami, ofiarowanie, ofiarowaniem, ofiarowaniom, ofiarowaniu, ofiarowano, ofiarowany, ofiarowanych, ofiarowanym, ofiarowanymi, ofiarowań, ofiarowawszy, ofiaruj, ofiarują, ofiarując, ofiarująca, ofiarującą, ofiarujące, ofiarującego, ofiarującej, ofiarującemu, ofiarujący, ofiarujących, ofiarującym, ofiarującymi, ofiarujcie, ofiarujcież, ofiaruje, ofiarujecie, ofiarujemy, ofiarujesz, ofiaruję, ofiarujmy, ofiarujmyż, ofiarujże

01darowaćdaćoddaćofiarowaćpodarowaćprzekazaćsprezentować
02ofiarowaćpoświęcićprzeznaczyć
03doręczyćdostarczyćofiarowaćpodaćufundowaćwręczyćzłożyć na ręce
04nie szczędzićobdarzaćoddawaćofiarowaćprzebaczyćprzekazywaćrobić prezentszafowaćwybaczyć
05odstąpićofiarować
06dostarczaćoferowaćofiarowaćpodawaćproponowaćprzedkładaćskładać propozycjęudzielaćwręczaćświadczyć
07ofiarowaćzwrócić
08ofiarowaćzadedykować
09ofiarowaćpowierzyćprzenieśćscedowaćudostępnićużyczyćwysłać
10odłożyćofiarowaćokreślićprzyznaćwygrzebaćwysupłaćwyłożyćzagwarantować
11ofiarowaćwyrazić
12ofiarowaćzałożyć
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz