SYNONIMY SŁOWAodkładać


odmiany: odkładać, nieodkładająca, nieodkładającą, nieodkładające, nieodkładającego, nieodkładającej, nieodkładającemu, nieodkładający, nieodkładających, nieodkładającym, nieodkładającymi, nieodkładana, nieodkładaną, nieodkładane, nieodkładanego, nieodkładanej, nieodkładanemu, nieodkładani, nieodkładania, nieodkładaniach, nieodkładaniami, nieodkładanie, nieodkładaniem, nieodkładaniom, nieodkładaniu, nieodkładany, nieodkładanych, nieodkładanym, nieodkładanymi, nieodkładań, odkłada, odkładacie, odkładaj, odkładają, odkładając, odkładająca, odkładającą, odkładające, odkładającego, odkładającej, odkładającemu, odkładający, odkładających, odkładającym, odkładającymi, odkładajcie, odkładajcież, odkładajmy, odkładajmyż, odkładajże, odkładali, odkładaliby, odkładalibyście, odkładalibyśmy, odkładaliście, odkładaliśmy, odkładał, odkładała, odkładałaby, odkładałabym, odkładałabyś, odkładałam, odkładałaś, odkładałby, odkładałbym, odkładałbyś, odkładałem, odkładałeś, odkładało, odkładałoby, odkładały, odkładałyby, odkładałybyście, odkładałybyśmy, odkładałyście, odkładałyśmy, odkładam, odkładamy, odkładana, odkładaną, odkładane, odkładanego, odkładanej, odkładanemu, odkładani, odkładania, odkładaniach, odkładaniami, odkładanie, odkładaniem, odkładaniom, odkładaniu, odkładano, odkładany, odkładanych, odkładanym, odkładanymi, odkładań, odkładasz

01ciułaćodkładaćoszczędzać
02nie kwapić sięnie palić sięociągać sięodkładaćprzeciągaćwlec się z tyłuzalegaćzwlekać
03odkładaćodraczać
04odkładaćopóźniaćprzesuwać
05negowaćodkładaćodmawiaćodrzucaćodsuwaćodtrącaćrezygnowaćutrącaćwyrzucać
06dystansować sięnie dopuszczać do siebienie ulegaćodkładaćodnosić się z rezerwąodpychaćodżegnywać sięopierać sięoponowaćprzeciwstawiać sięstawać okoniemstronićwzbraniać sięwzdragać sięzaprzeczać
07odkładaćprzerywaćwstrzymywaćzawieszać
08kwestionowaćnie brać pod uwagęnie przyjmowaćnie uwzględniaćodkładaćodwalaćolewaćpogardzaćpomijaćzaprzestawaćzarzucać
09odchylaćodciągaćoddalaćodginaćodkładaćodwodzić
10odkładaćodpierać
11hamowaćodkładaćodwlekaćspowalniaćtemporyzowaćzwalniać
12chomikowaćdeponowaćlokowaćodkładaćzbierać
13cedzić słowaciągnąćodkładaćprzedłużaćwlec sięwydłużać
14odkładaćprzekładaćprzemieszczaćprzestawiaćruszaćspychaćtranslokować
15darowaćgwarantowaćoddawaćodkładaćofiarowywaćokreślaćpoświęcaćprzekazywaćprzeznaczaćprzyznawaćwygrzebywaćwykładaćwysupływać
16abdykowaćdawać sobie spokójdawać za wygranąkapitulowaćkończyćmachać rękąodkładaćodpuszczaćopuszczaćpasowaćpoddawać sięporzucaćpozostawiaćulegaćustępowaćwymiękaćwyrzekać sięzrzekać sięłamać się
17ekspulsowaćeliminowaćemitowaćkasowaćodkładaćpromieniowaćspławiaćusuwaćwycieraćwydalaćwydzielaćwyganiaćwymazywaćwysyłać
18odkładaćspóźniać się
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz