SYNONIMY SŁOWAobalić


odmiany: obalić, nieobaleni, nieobalenia, nieobaleniach, nieobaleniami, nieobalenie, nieobaleniem, nieobaleniom, nieobaleniu, nieobaleń, nieobalona, nieobaloną, nieobalone, nieobalonego, nieobalonej, nieobalonemu, nieobalony, nieobalonych, nieobalonym, nieobalonymi, obal, obalą, obalcie, obalcież, obaleni, obalenia, obaleniach, obaleniami, obalenie, obaleniem, obaleniom, obaleniu, obaleń, obalę, obali, obalicie, obalili, obaliliby, obalilibyście, obalilibyśmy, obaliliście, obaliliśmy, obalił, obaliła, obaliłaby, obaliłabym, obaliłabyś, obaliłam, obaliłaś, obaliłby, obaliłbym, obaliłbyś, obaliłem, obaliłeś, obaliło, obaliłoby, obaliły, obaliłyby, obaliłybyście, obaliłybyśmy, obaliłyście, obaliłyśmy, obalimy, obalisz, obaliwszy, obalmy, obalmyż, obalona, obaloną, obalone, obalonego, obalonej, obalonemu, obalono, obalony, obalonych, obalonym, obalonymi, obalże

01anulowaćkasowaćobalićznieść
02obalićpowalićrozłożyć na łopatkirzucić na kolanazadać klęskęściąć z nóg
03obalićprzewrócićwywrócić
04obalićsprostowaćzaprzeczyćzdementować
05obalićusunąćwypędzić
06obalićodeprzećrzucić na deskizwalić z nóg
07obalićpodważyć
08obalićobciągnąćopróżnićwysuszyć
09obalićpozbawić władzystrącić z tronu
10obalićwypić
11ewakuowaćobalićopuścićporzucićzostawić
12napaśćobalićpobićpoturbowaćuderzyćuszkodzićzaatakowaćzranić
13obalićobezwładnićolśnićoszołomićoślepićporazićprzytłoczyćprzyćmićrzucićsparaliżowaćzamroczyćściąć
14obalićobrócićodwrócićprzewalićzwalić
15obalićstłumićuciszyćugasićwysadzićzakneblowaćzażegnaćzdławić
16obalićpozbyć sięwyeliminowaćwykluczyćzabićzdjąć
17napić sięnażłopać sięobalićwychylićwytrąbićwyżłopać
18obalićzniszczyć
19obalićwyrzucić
20obalićodmówićodwołaćwyprzeć sięzanegować
21obalićodebrać koronępozbawić koronypozbawić tronuusunąć z tronuzdetronizowaćzdjąć ze stanowiska
22cofnąćobalićskasowaćuchylićunieważnićzlikwidować
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz