SYNONIMY SŁOWAkierować


odmiany: kierować, kierowali, kierowaliby, kierowalibyście, kierowalibyśmy, kierowaliście, kierowaliśmy, kierował, kierowała, kierowałaby, kierowałabym, kierowałabyś, kierowałam, kierowałaś, kierowałby, kierowałbym, kierowałbyś, kierowałem, kierowałeś, kierowało, kierowałoby, kierowały, kierowałyby, kierowałybyście, kierowałybyśmy, kierowałyście, kierowałyśmy, kierowana, kierowaną, kierowane, kierowanego, kierowanej, kierowanemu, kierowani, kierowania, kierowaniach, kierowaniami, kierowanie, kierowaniem, kierowaniom, kierowaniu, kierowano, kierowany, kierowanych, kierowanym, kierowanymi, kierowań, kieruj, kierują, kierując, kierująca, kierującą, kierujące, kierującego, kierującej, kierującemu, kierujący, kierujących, kierującym, kierującymi, kierujcie, kierujcież, kieruje, kierujecie, kierujemy, kierujesz, kieruję, kierujmy, kierujmyż, kierujże, niekierowana, niekierowaną, niekierowane, niekierowanego, niekierowanej, niekierowanemu, niekierowani, niekierowania, niekierowaniach, niekierowaniami, niekierowanie, niekierowaniem, niekierowaniom, niekierowaniu, niekierowany, niekierowanych, niekierowanym, niekierowanymi, niekierowań, niekierująca, niekierującą, niekierujące, niekierującego, niekierującej, niekierującemu, niekierujący, niekierujących, niekierującym, niekierującymi

01adresowaćkierowaćzwracać
02inspirowaćkierowaćnakłaniaćnamawiaćpopychaćskłaniać
03kierowaćnadzorowaćprzewodzićrządzićstać na czelezarządzaćzawiadywać
04kierowaćprowadzićwieść
05kierowaćsterować
06administrowaćkierować
07dedykowaćkierowaćprzeznaczaćzwracać się
08agitowaćdawać impulsforsowaćkierowaćlansowaćmotywowaćnawoływaćpowodowaćpromowaćprzekonywaćurabiać
09dowodzićdyrektorzyćkapitanowaćkierowaćliderowaćpanowaćpociągać za sznurkiszefowaćwładać
10grać pierwsze skrzypcekierowaćwodzić prym
11dyrygowaćkierowaćkomenderować
12gospodarowaćkierować
13być języczkiem u wagigrać główną rolękierowaćrozdawać karty
14jechaćkierowaćwieźć
15kierowaćkontrolowaćregulowaćwskazywać
16kierowaćnakierowywać
17kierowaćskłaniać się
18być przewodnikiemdać impulskierowaćorientować
19doglądaćdozorowaćkierowaćmieć władzęmonitorowaćobserwowaćochraniaćpilnowaćsprawować kontrolęstrzeczabezpieczać
20kierowaćopieraćusprawiedliwiaćuzasadniać
21kierowaćsprawdzaćśledzić
22cisnąćkierowaćnaciskaćnagabywaćoddziaływaćwmawiaćwpajaćwpływaćwywierać naciskwywierać presjęzapewniaćzmuszać
23kierowaćnastawiaćustawiać
24kierowaćprzypisywać
25gospodarzyćkierowaćrozkazywać
26kierowaćpchać
27kierowaćlataćpilotować
28kierowaćpodawać
29kierowaćporuszać
30dławićkierowaćpacyfikowaćposkramiaćrepresjonowaćtłumićukrócaćzaprowadzać porządek
31kierowaćpowozić
32kierowaćsprawować nadzór
33biecciągnąć sięiśćkierowaćprzebiegać
34kierowaćprzewodniczyć
35być wzoremkierowaćświecić przykładem
36asygnowaćkierowaćodwzorowywaćprzydzielaćprzyporządkowywaćprzyznawać
37kierowaćkorygowaćlimitowaćmodyfikowaćnormowaćograniczaćpoprawiaćporządkowaćprzystosowywać
38ciągnąćdeklamowaćgadaćgardłowaćględzićkierowaćkłapać dziobemmarudzićmendzićmiędlićmleć ozoremmonologowaćmówićnudzićomawiaćopowiadaćpaplaćperorowaćpleśćpowiadaćprawićprzynudzaćrecytowaćrozgadywać sięrozprawiaćsmęcićtokowaćtrajkotaćtrajlowaćtraktowaćtrućwygłaszać mowęwypowiadać sięwyrażać się
39dominowaćkierowaćsprawować władzę
40kierowaćsprowadzać
41kierowaćwieść prym
42kierowaćnawigowaćwyznaczać trasę
43kierowaćwyznaczać kierunek
44kierowaćmieć w posiadaniurozporządzać
45kierowaćmianowaćpowoływaćustanawiaćwskazaćwyznaczać
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz