SYNONIMY SŁOWAgodzić


odmiany: godzić, godzą, godząc, godząca, godzącą, godzące, godzącego, godzącej, godzącemu, godzący, godzących, godzącym, godzącymi, godzeni, godzenia, godzeniach, godzeniami, godzenie, godzeniem, godzeniom, godzeniu, godzeń, godzę, godzi, godzicie, godzili, godziliby, godzilibyście, godzilibyśmy, godziliście, godziliśmy, godził, godziła, godziłaby, godziłabym, godziłabyś, godziłam, godziłaś, godziłby, godziłbym, godziłbyś, godziłem, godziłeś, godziło, godziłoby, godziły, godziłyby, godziłybyście, godziłybyśmy, godziłyście, godziłyśmy, godzimy, godzisz, godzona, godzoną, godzone, godzonego, godzonej, godzonemu, godzono, godzony, godzonych, godzonym, godzonymi, gódź, gódźcie, gódźcież, gódźmy, gódźmyż, gódźże, niegodząca, niegodzącą, niegodzące, niegodzącego, niegodzącej, niegodzącemu, niegodzący, niegodzących, niegodzącym, niegodzącymi, niegodzeni, niegodzenia, niegodzeniach, niegodzeniami, niegodzenie, niegodzeniem, niegodzeniom, niegodzeniu, niegodzeń, niegodzona, niegodzoną, niegodzone, niegodzonego, niegodzonej, niegodzonemu, niegodzony, niegodzonych, niegodzonym, niegodzonymi

01godzićmitygowaćmoderowaćprzywoływać do porządkuuspokajaćuświadamiaćłagodzić
02batożyćbiczowaćbićchłostaćgodzićnaparzaćsiekaćsiepaćsmagaćtłucuderzaćuderzać batemuderzać biczemzadawać cioszadawać razy
03bębnićgodzićgrzmocićlaćokładaćspuszczać laniespuszczać mantowalić
04ciosaćganićgodzićgromićkarcićkrytykowaćpiętnowaćpotępiaćstrofowaćudzielać upomnieńupominaćzmywać głowę
05godzićłączyć
06godzićmierzyćnapieraćnastawaćszkodzić
07godzićnajmowaćprowadzić nabórrekrutować
08godzićmiarkowaćpowściągać
09godzićhamowaćpowstrzymywaćuśmierzać
10chlastaćciąćgodzićkaleczyćkrajaćkroićkruszyćprzebieraćrznąćrąbaćszarpaćwyżynaććwiartować
11ciągnąćgodzićkropićtargaćzacinać
12godzićrozbijaćubijaćwbijaćwybijać taktzadawać
13godzićkoićpacyfikowaćrelaksowaćrozluźniaćspowalniaćtemperowaćuciszaćwyciszaćwygładzać
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz