SYNONIMY SŁOWAdowodzić


odmiany: dowodzić, dowodzą, dowodząc, dowodząca, dowodzącą, dowodzące, dowodzącego, dowodzącej, dowodzącemu, dowodzący, dowodzących, dowodzącym, dowodzącymi, dowodzeni, dowodzenia, dowodzeniach, dowodzeniami, dowodzenie, dowodzeniem, dowodzeniom, dowodzeniu, dowodzeń, dowodzę, dowodzi, dowodzicie, dowodzili, dowodziliby, dowodzilibyście, dowodzilibyśmy, dowodziliście, dowodziliśmy, dowodził, dowodziła, dowodziłaby, dowodziłabym, dowodziłabyś, dowodziłam, dowodziłaś, dowodziłby, dowodziłbym, dowodziłbyś, dowodziłem, dowodziłeś, dowodziło, dowodziłoby, dowodziły, dowodziłyby, dowodziłybyście, dowodziłybyśmy, dowodziłyście, dowodziłyśmy, dowodzimy, dowodzisz, dowodzona, dowodzoną, dowodzone, dowodzonego, dowodzonej, dowodzonemu, dowodzono, dowodzony, dowodzonych, dowodzonym, dowodzonymi, dowódź, dowódźcie, dowódźcież, dowódźmy, dowódźmyż, dowódźże, niedowodząca, niedowodzącą, niedowodzące, niedowodzącego, niedowodzącej, niedowodzącemu, niedowodzący, niedowodzących, niedowodzącym, niedowodzącymi, niedowodzeni, niedowodzenia, niedowodzeniach, niedowodzeniami, niedowodzenie, niedowodzeniem, niedowodzeniom, niedowodzeniu, niedowodzeń, niedowodzona, niedowodzoną, niedowodzone, niedowodzonego, niedowodzonej, niedowodzonemu, niedowodzony, niedowodzonych, niedowodzonym, niedowodzonymi

01argumentowaćdowodzićudowadniaćuzasadniaćwykazywaćwytaczać argumenty
02dowodzićpanowaćrozkazywaćrozporządzać
03dowodzićtwierdzićzapewniać
04dowodzićrozumować
05dowodzićrezonować
06dowodzićdyrektorzyćkapitanowaćkierowaćliderowaćpociągać za sznurkiprzewodzićszefowaćwładaćzarządzaćzawiadywać
07być komendantemdowodzićkomenderowaćnadzorowaćprowadzićrządzićstać na czele
08dowodzićprzemawiaćświadczyć
09dowodzićgrać pierwsze skrzypcewodzić prym
10dowodzićgospodarowaćgospodarzyćprowadzić gospodarstwo
11być języczkiem u wagidowodzićgrać główną rolęrozdawać karty
12dowodzićkontrolowaćregulowaćsterowaćwskazywać
13akceptowaćaprobowaćdowodzićkonfirmowaćpochwalaćpotwierdzaćratyfikowaćsankcjonowaćupewniaćzaręczaćzatwierdzać
14doglądaćdowodzićdozorowaćmonitorowaćobserwowaćochraniaćpilnowaćsprawdzaćsprawować kontrolęstrzeczabezpieczaćśledzić
15dowodzićprzyjmowaćprzyklaskiwaćutrzymywaćuznawać za dobre
16dowodzićpokazywaćujawniaćukazywaćuwidoczniaćwyjawiać
17dowodzićsprawować nadzór
18być wzoremdowodzićświecić przykładem
19dowodzićmądrzyć sięmędrkować
20dowodzićdyktowaćdysponowaćkazaćnakazywaćnarzucać
21być wyposażonymbyć właścicielemdowodzićdzierżyćmiećmieć w posiadaniuposiadaćtrzymać
22dominowaćdowodzićsprawować władzę
23dowodzićwieść prym
24być przejawembyć wyrazemdowodzićobjawiaćoznaczaćprzejawiać sięsygnalizowaćzdradzaćznamionować
25deklarowaćdowodzićobstawaćogłaszaćoświadczać
26dowodzićlegitymowaćmotywowaćtłumaczyćusprawiedliwiać
27dowodzićmieć władzę
28dowodzićkląć sięprzekonywaćprzysięgaćzaklinać się
29dawać możliwośćdowodzićgwarantowaćumożliwiać
30administrowaćdowodzić
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz