SYNONIMY SŁOWAbadać


odmiany: badać, bada, badacie, badaj, badają, badając, badająca, badającą, badające, badającego, badającej, badającemu, badający, badających, badającym, badającymi, badajcie, badajcież, badajmy, badajmyż, badajże, badali, badaliby, badalibyście, badalibyśmy, badaliście, badaliśmy, badał, badała, badałaby, badałabym, badałabyś, badałam, badałaś, badałby, badałbym, badałbyś, badałem, badałeś, badało, badałoby, badały, badałyby, badałybyście, badałybyśmy, badałyście, badałyśmy, badam, badamy, badana, badaną, badane, badanego, badanej, badanemu, badani, badania, badaniach, badaniami, badanie, badaniem, badaniom, badaniu, badano, badany, badanych, badanym, badanymi, badań, badasz, niebadająca, niebadającą, niebadające, niebadającego, niebadającej, niebadającemu, niebadający, niebadających, niebadającym, niebadającymi, niebadana, niebadaną, niebadane, niebadanego, niebadanej, niebadanemu, niebadani, niebadania, niebadaniach, niebadaniami, niebadanie, niebadaniem, niebadaniom, niebadaniu, niebadany, niebadanych, niebadanym, niebadanymi, niebadań

01analizowaćbadaćegzaminowaćprzeglądaćpytaćsprawdzaćtestować
02badaćdeliberowaćdywagowaćprzemyśliwaćroztrząsaćrozważać
03badaćdociekaćdrążyćogarniaćposzerzaćprzebiegaćprzenikaćprzeszukiwaćzgłębiać
04badaćstudiować
05badaćeksplorowaćpróbowaćrozpoznawaćśledzić
06badaćuczyć sięwyczytaćzaprawiać się
07badaćbrać pod uwagęrozbieraćrozpatrywaćważyć
08badaćoceniaćpoddawać ocenieprzetwarzać
09badaćdochodzićpoddawać analiziepoznawaćprowadzić śledztwownikać
10badaćdiagnozowaćoglądaćopukiwaćostukiwaćosłuchiwaćpodejrzewaćstawiać diagnozę
11badaćgrzebaćkwestionowaćlustrowaćorientować siępenetrowaćpowodzić wzrokiemprzetrząsaćprzypatrywać sięrozglądać sięszperaćwertowaćłypać
12badaćkontrolowaćmaglowaćmieć podejrzeniaprzesłuchiwaćrewidowaćwypytywać
13badaćdyskutowaćnaradzać sięzastanawiać się
14badaćdowiadywać sięinformować
15badaćdomyślać sięgdybaćgłowić sięodgadywaćodkrywaćposzukiwaćprowadzić analizęprzeczuwaćprzewidywaćprzypuszczaćsnuć domysłyspekulowaćwyczuwaćzachodzić w głowęzgadywać
16badaćgnębićkrążyćkłębić sięnawiedzaćnie dawać spokojunie opuszczaćniepokoićpowracaćprzewijać sięprześladowaćsnuć się
17badaćodbiegać od tematuodstępować od tematuwchodzić w dygresje
18badaćdopytywać sięindagowaćprowadzić indagacjęsondowaćwywiadywaćzasypywać pytaniami
19badaćdokonywać inspekcjidokonywać rewizjiobserwowaćprowadzić obserwacjęprzeprowadzać oględzinyregulowaćweryfikowaćwizytować
20badaćinterpretowaćklasyfikowaćobliczaćszacować
21badaćczaićdoznawaćdoświadczaćkapowaćkumaćpojmowaćrozumieć
22badaćpotwierdzaćrobić próbęwypróbowywać
23badaćkorygowaćprzeprowadzać inspekcję
24badaćmyśleć
25badaćbuszowaćgmeraćmyszkowaćniuchaćplądrowaćprzekopywaćsurfowaćtrałowaćwęszyć
26badaćprzewracać do góry nogamiszukać
27badaćprzepytywać
28badaćdumaćkalkulowaćkontemplowaćmedytowaćprzyglądać sięrozmyślaćteoretyzować
29badaćfilmowaćmonitorowaćnadzorowaćpoddawać próbie
30badaćczytać
31badaćeksperymentować
32badaćwglądać
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz