Rodzaje wyrazów bliskoznacznych

Synonimy różnią się od siebie, często znacząco, dlatego możemy podzielić je na różne rodzaje: stylowe - występują głównie w stylu artystycznym, poezji. Jako przykład można podać: niewiasta - oblubienica - panienka - białogłowa; chronologiczne - synonimy zróżnicowane czasowo - np: samochód - automobil; samolot - aeroplan;emocjonalne - to wyrazy bliskoznaczne, które są zróżnicowane pod względem zabarwienia emocjonalnego. Dla przykładu: dziecko - pociecha - maluch - potomek - latorośl; środowiskowe - synonimy, używamy w zależności od środowiska, w którym aktualnie się znajdujemy, np: pieniądze - flota - mamona - siano - kapucha; terytorialne - te z kolei są typowe dla określonego regionu, np. ziemniak - pyra - kartofel - grula