Przykłady synonimów

la słowa piękno synonimami są:czar - krasa - powab - uroda - urok;Wyrazami bliskoznacznymi słowa patriotyzm są: miłość do ojczyzny - umiłowanie ojczyzny;Dla marka synonimami są:renoma - reputacja,logo - logotyp.Dla wyrazu twórczość, gdzie trzeba zwrócić już uwagę na zachowanie sensu przekazu, synonimami są:literatura - pióropisarstwo - twórczość literacka - twórczość pisarska,dorobek - dzieło,działalność artystyczna - sztuka - twórczość artystyczna.Odpowiednikiem znaczeniowym słowa edukacja są: oświata - wychowanie - wykształcenie.