Słownik synonimów

Słownik synonimów stanowi bazę słów wraz z przypisanymi do nich wyrazami bliskoznacznymi. Często zdarza się, że jeden wyraz bądź dłuższe określenie posiada wiele synonimów. Należy pamiętać jednak, że każdy z synonimów może mieć różne znaczenie i używając go należy zachować sens przekazu.

Zachęcamy do korzystania online z naszego alfabetycznego słownika synonimów bądź wyszukiwarki synonimów.