Czym jest synonim?

Synonim (z greki znaczy równoimienny) inaczej wyraz bliskoznaczny, którym można zastąpić inne, często wcześniej używane już słowo, pozostawiając pierwotne znaczenie i zachowując sens przekazu. Dzięki stosowaniu synonimów unikamy powtórzeń przez co nasz język staje się bogatszy.Innymi określeniami synonimów są: bliskoznacznik, wyrażenie równoznaczne lub odpowiednik znaczeniowy.